דבר היועצת

בס"ד                                 

                   ילדים

        ילדים מסוימים הם כמו מריצות                 יש צורך לדחוף אותם

 


 

 

       ילדים אחרים הם כמו סירות                        צריך לחתור איתם

 

 

 

       ילדים אחרים הם כמו עפיפוני                    אם לא קושרים אותם הם עשויים להתעופף


 

 

      אחרים הם כמו חתולים                              מרוצים יותר כשמלטפים אותם     וכל אחד מהילדים מיוחד בפני עצמו ויש צורך לטפח ולאהוב אותם כמו שהם