לוח צלצולים


לוח צלצולים ושעות לימודים לשנת תשע"ג
ימים א'- ו'

  08:15 - 07:45  - תפילה

  09:10 - 08:15  - שיחה + שעור ראשון                                       

 09:30 - 09:10  - הפסקה/ארוחת בוקר   

                          בת 20 דקות   

 10:15 - 09:30  - שיעור שני

 11:00 - 10:15 – שעור שלישי

 11:15 - 11:00  - הפסקה בת 15 דקות                                      

 12:00 - 11:15  - שיעור רביעי

 12:45 - 12:00  - שעור חמישי

 13:00 - 12:45  - הפסקה בת 15 דקות

 13:40 - 13:00  - שיעור שישי

 14:20  - 13:40  - שעור שביעי

 14:30 – 14:20 -   הפסקה בת 10 דקות

 15:10 – 14:30 -  שיעור שמיני
Comments