הרב והרבנית קאפח זצ"ל

הרבנית ברכה קאפחהרב יוסף קאפח

הרב יוסף והרבנית ברכה קאפח

תורת אמת, חסד ומעורבות חברתית

נולדו: תימן, לפני כ-95 שנה (הרב – תרע"ח 1918, הרבנית – תרפ"ב 1922).

נישואין: בגיל צעיר מאוד (הרב 15, הרבנית 11).

תלמוד תורה עם דרך ארץ: הרב עסק בבוקר בצורפות, ובערב למד ולימד תורה.

עליה לארץ: בשנת תש"ג (1943), במסירות נפש במדבריות ובאוניה, ופטירת חלק מקרוביהם.

בארץ: הרב – מנהיג תורני ליהדות תימן, דיין וחבר מועצת הרבנות הראשית.

הרבנית – מנהלת מפעל תפירה ורקמה, פעילת חסד בירושלים.

נפטרו: הרב – י"ח תמוז תש"ס (בגיל 82).  הרבנית – כ"ג כסלו תשע"ד (בגיל 92).

מסר מרכזי: אהבת התורה, אהבת האדם, עזרה לזולת בחומריות וברוחניות.

מצגת על דמותםComments